Допунска,додатна настава и секције

Допунска настава, додатна настава и секције

1. КУД

2. Литерарна секција

3. Драмска секција

4. Рецитаторска секција

5. Језичко драмска секција

6. Новинарска секција

7. Математичарење

8. Ритмичка секција

9. Луткарска секција

10. Еколошка секција

11. Библиотечка секција

12. Ликовна секција

13. Хор-Музичка секција-соло певање

14. Спортска секција

15. Шаховска секција

16. Атлетска секција

17. Кошаркашка секција

18. Рукометна секција

19. Фудбалска секција

20. Одбојкашка секција

21. Информатичка секција

22. Саобраћајна секција

23. Аутомоделарство и бродомоделарство

24. Макетарство

25. Грађевинска секција

26. Ученичка задруга

27. БЕЛФ

28. Ђачки парламент

29. Одржавање школског сајта