Dopunska,dodatna nastava i sekcije

Dopunska nastava, dodatna nastava i sekcije

1. KUD

2. Literarna sekcija

3. Dramska sekcija

4. Recitatorska sekcija

5. Jezičko dramska sekcija

6. Novinarska sekcija

7. Matematičarenje

8. Ritmička sekcija

9. Lutkarska sekcija

10. Ekološka sekcija

11. Bibliotečka sekcija

12. Likovna sekcija

13. Hor-Muzička sekcija-solo pevanje

14. Sportska sekcija

15. Šahovska sekcija

16. Atletska sekcija

17. Košarkaška sekcija

18. Rukometna sekcija

19. Fudbalska sekcija

20. Odbojkaška sekcija

21. Informatička sekcija

22. Saobraćajna sekcija

23. Automodelarstvo i brodomodelarstvo

24. Maketarstvo

25. Građevinska sekcija

26. Učenička zadruga

27. BELF

28. Đački parlament

29. Održavanje školskog sajta