Standardi kompetencija za profesiju nastavnika

Nastavničke kompetencije su kapacitet pojedinca koji se iskazuje u vršenju složenih aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Kompentecije predstavljaju skup potrebnih znanja, veština i vrednosnih stavova nastavnika. Centralnu ulogu u unapređivanju obrazovanja i vaspitanja imaju nastavnici jer oni neposredno utiču na učenje i razvoj učenika.

http://www.zuov.gov.rs/poslovi/katalog-su/standardi-kompetencija/

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=17824